vps交流

[交易VPS] 【收】溢价XX,收个48欧naranja


RT,XX意思是你说

配置为

  1. KVM-SSD-8GB
  2. 8 GB RAM
  3. 4 CPU Cores
  4. 160 GB SSD
  5. 10 TB Traffic
  6. 1 Gbps port speed
  7. 1 IPv4

复制代码

联系
https://t.me/xiongda549

赞(0)
版权声明:本贴采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
帖子名称:《[交易VPS] 【收】溢价XX,收个48欧naranja》
帖子链接:https://www.hostloc.xyz/240540.html