vps交流

【已出】liteserver 1t大盘鸡


本帖最后由 rem 于 2023-5-7 14:56 编辑

HDD-2G
RAM; 2 GB
CPU Cores; 1
Storage; 1024 GB HDD
Bandwidth; 20 TB / month
IP; 1 IPv4 + /64 IPv6
循環出帳金額 €52,80 EUR 出帳循環 年繳 下次到期日 02/12/2023
老套餐黑五时申请的折扣

剩余价值235+30=265出

已出 感谢支持

绑定
赞(0)
版权声明:本贴采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
帖子名称:《【已出】liteserver 1t大盘鸡》
帖子链接:https://www.hostloc.xyz/240485.html

相关推荐