vps交流

[特价VPS] 出一台TOTYUN韩国CIA优化线路小机


出一台TOTYUN韩国的机器,建站与富强都可。
配置为2C2G50G,月500G流量,80Mbps Dedicated独享带宽,高峰时间可以跑满带宽,三网优化,CIA优化线路(回程线路见下面评测),流媒体全解KR,原价为7刀每月。
已使用七折优惠码,续费价为半年付26刀,因为新购买了HK三网CMI的小鸡,所以韩国这台优惠出给需要的人,剩余时间约5个多月,20刀带邮箱优惠出。需要的人通过签名TG联系。

Superbench.sh — https://www.idcoffer.com/archives/4764
Mode  : Standard    Version : 1.3.9
Usage : bash <(wget -qO- https://down.vpsaff.net/linux/speedtest/superbench.sh)
———————————————————————————-
CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz
CPU Cores            : 2 Cores 2294.684 MHz x86_64
CPU Cache            : 40960 KB
CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
OS                   : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel               : 5.10.0-14-cloud-amd64
Total Space          : 5.9 GB / 50.1 GB
Total RAM            : 1017 MB / 1985 MB (894 MB Buff)
Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
Uptime               : 25 days 11 hour 46 min
Load Average         : 0.07, 0.09, 0.08
TCP CC               : bbr + fq
Organization         : AS64050 BGPNET Global ASN
Location             : Kwai Chung / HK
Region               : Tsuen Wan
———————————————————————————-
Unlock Test          :
Netflix              : Yes (Region: KR)
有图比 Premium      : Yes (Region: SG)
有图比 CDN          : Associated with FPT
BiliBili China       : No
TikTok               : Yes (Region: KR)
iQIYI International  : Yes (Region: KR)
ChatGPT              : No
———————————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB )   : 158 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 234 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 278 MB/s
Average I/O Speed    : 223.3 MB/s
Installing Geekbench 5…
Geekbench v5 Test    :
       Single Core    : 690  
        Multi Core    : 1175
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  103.65.180.1  2.53 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, singtatglobal.com
2  103.198.144.133  1.01 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, bgp.net
3  10.6.100.73  1.35 ms  *  LAN Address
4  10.6.100.41  1.51 ms  *  LAN Address
5  10.6.100.66  1.47 ms  *  LAN Address
6  203.195.115.21  1.93 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
7  59.43.250.33  23.90 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
8  *
9  59.43.138.65  40.54 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  113.108.209.1  65.53 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1  103.65.180.1  3.41 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, singtatglobal.com
2  103.198.144.133  0.92 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, bgp.net
3  10.6.100.73  1.24 ms  *  LAN Address
4  10.6.100.41  1.49 ms  *  LAN Address
5  10.6.100.66  1.44 ms  *  LAN Address
6  203.195.115.21  1.93 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
7  59.43.250.33  23.26 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
8  59.43.187.77  54.20 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
9  59.43.130.209  27.85 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  101.95.88.22  28.56 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  *
12  101.227.255.34  52.55 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1  103.65.180.1  0.30 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, singtatglobal.com
2  103.198.144.133  5.02 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, bgp.net
3  10.6.100.73  1.16 ms  *  LAN Address
4  10.6.100.41  1.50 ms  *  LAN Address
5  10.6.100.66  1.41 ms  *  LAN Address
6  203.195.115.21  1.82 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
7  59.43.247.41  38.38 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
8  59.43.182.225  61.65 ms  *  China, Beijing, ChinaTelecom
9  *
10  59.43.132.13  79.52 ms  *  China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1  103.65.180.1  0.34 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, singtatglobal.com
2  103.198.144.133  1.05 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, bgp.net
3  10.6.100.73  1.16 ms  *  LAN Address
4  10.6.100.41  1.47 ms  *  LAN Address
5  10.6.100.66  1.36 ms  *  LAN Address
6  203.195.115.21  1.83 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
7  59.43.187.209  23.13 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
8  *
9  59.43.130.205  39.36 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  219.158.38.241  48.21 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  103.65.180.1  0.33 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, singtatglobal.com
2  103.198.144.133  0.99 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, bgp.net
3  10.6.100.73  1.14 ms  *  LAN Address
4  10.6.100.41  1.54 ms  *  LAN Address
5  10.6.100.66  1.46 ms  *  LAN Address
6  203.195.115.21  1.81 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
7  59.43.250.33  23.18 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
8  *
9  59.43.130.209  24.87 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  219.158.40.173  51.64 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  *

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1  103.65.180.1  0.32 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, singtatglobal.com
2  103.198.144.133  1.04 ms  AS64050  Republic of Korea, Seoul, bgp.net
3  10.6.100.73  1.15 ms  *  LAN Address
4  10.6.100.41  2.16 ms  *  LAN Address
5  10.6.100.66  1.44 ms  *  LAN Address
6  203.195.115.21  1.86 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
7  59.43.247.41  38.40 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom

绑定,顺便问问:"HK三网CMI的小鸡" 大佬,这是哪家?撒价位?
哈哈哈哈我也想问hk的是哪个鸡,什么价位

hchen 发表于 2023-3-16 10:45
绑定,顺便问问:"HK三网CMI的小鸡" 大佬,这是哪家?撒价位?

昨晚做活动的DV 年付6.5折。

yooegg 发表于 2023-3-16 10:46
哈哈哈哈我也想问hk的是哪个鸡,什么价位

昨晚做活动的DV 年付6.5折,三百多一年。除了带宽小了点,还行。

tg 楼主了,没回应啊
赞(0)
版权声明:本贴采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
帖子名称:《[特价VPS] 出一台TOTYUN韩国CIA优化线路小机》
帖子链接:https://www.hostloc.xyz/224851.html

相关推荐