vps交流

[交易VPS] 慢出 斯巴达49刀杜甫


本帖最后由 小靑年 于 2023-3-14 16:05 编辑

近期会空出来

  CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
  CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  CPU 状态              当前主频 2662.625 MHz
  内存大小              16012 MB (1152 MB 已用)
  交换分区              16383 MB (401 MB 已用)

  硬盘信息              通电 34878 小时,型号 Samsung SSD 860 PRO

  硬盘大小              466.5 GB

  服务器时间            2023-03-14 15:22:07
  运行时间              181 days 16 hour 41 min
  系统负载              0.00, 0.00, 0.00
  虚拟化技术            No Virtualization Detected

Traffic 20T/G口
DDoS Protected IPs5 – 20Gb/s protection
5个IP

溢价420

本帖最后由 Oneman 于 2023-3-14 15:27 编辑

420/6.8 =61 相当于溢价一个月。不贵。

IP正常吗?怎么不用了?不过这家加硬盘特别贵,不走Raid的话,要经常备份防止硬盘挂
好几 早出哦[交易VPS]  慢出 斯巴达49刀杜甫[交易VPS]  慢出 斯巴达49刀杜甫
赞(0)
版权声明:本贴采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
帖子名称:《[交易VPS] 慢出 斯巴达49刀杜甫》
帖子链接:https://www.hostloc.xyz/224307.html